Pastor Per Braaten.” Et glimt av hedningefolkenes tider.”

May 25th, 2019

Sak.2.1-4. Møteuke på Saron Bryne okt.2011. 53 min. 2.bibeltime

Tema: Evangeliske og profetiske sannheter utifra profeten Sakarias.

 
Share | Download(Loading)