Pastor Per Braaten.” Generell omtale av lignelsene i matt.13.”

May 23rd, 2019

Metodistkirken i Sandnes høsten 2004. 34 min. Bibeltime nr.1

 
Share | Download(Loading)