Pastor Per Braaten.” Sann og falsk kristendom - til forveksling like.”

May 23rd, 2019

Matt.13.24-30. Lignelsen om ugress i hveten.  60 min.

Metodistkirken i Sandnes 30.09.2004. Bibeltime nr. 3

 
Share | Download(Loading)