Pastor Per Braaten. “Trøst fra Gud i dalens bunn.”

May 25th, 2019

Sak.1.7-17. Møteuke på Saron Bryne okt.2011. 50 min. 1.bibeltime

Tema: Evangeliske og profetiske sannheter utifra profeten Sakarias

 
Share | Download(Loading)