Per Braaten.” Den rike mann og Lasarus- Døden og deretter.”

November 30th, 2019

Luk.19. Bore Bedehus. 28.10.2012. 42 min.  2.møte

Emne: Livet her-en forberedelse for evigheten.

Arr: Vardevakt for Bibelen.

 
Share | Download(Loading)