Per Braaten.” Indre og ytre frukter av omvendelsen.”

June 19th, 2019

Emne for Boremøtene: "Omvendelsen" 44 min.  1.11.2009

Bore Bedehus. Arr: Flymisjonen.  3.møte

 
Share | Download(Loading)