Sverre Østebø.” Sendebrevet til menigheten i Efesus.”

October 9th, 2019

Åp.2.1-7. Klepp stasjon, våren 1988.  35 min. 

 
Share | Download(Loading)