Thorleif Odden.” Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud.”

September 6th, 2016

Rom.7.1-17 + Gal.2.19-20. 45 min. BTKA 413

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App