Vincent Færevåg.” Takketonen for at Gud har gitt oss evig liv i Jesus.”

September 5th, 2018

1.Joh.5.7-15.  33 min. 

 
Share | Download(Loading)