Jon Berg.” Den rike mann og Lasarus.”

October 7th, 2020

Luk.16.19-31. Sommerskule  42 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Kvifor finn du ikke fred.”

October 6th, 2020

Luk.19.41-48. Sommerskule.  60 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Falske profeter - dårlig frukt.”

October 2nd, 2020

Matt.7.15-21. Sommerskule.  51 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Bunden - skyldig.”

October 1st, 2020

Mark.11.1-11.+ Rom.3.9-20.  Brekkekjær påsken 1965.  42 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.”

September 16th, 2020

1.Tim.2.4. Brekkekjær Påsken 1965.  27 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg. Renselsen.”

September 15th, 2020

Joh.13.1-15. Brekkekjær Påsken1964.  62 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Du kan bli fri! .”

August 19th, 2020

Luk.19.29-31 + Joh.8.30-37. 64 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Du kan bli ren.”

August 17th, 2020

70 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” De gamle stier.”

August 15th, 2020

Jerm.6.16. Lyngdal bedehus Pinsen 1991. 58 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Hva skal tegnet være på ditt komme og denne tidsalders ende ?

July 23rd, 2020

Matt.24.3.  41 min.  

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App