Jon Berg.” Syndenes forlatelse!”

February 14th, 2020

Ap.gj.+Luk.10.  Sommerskulen Sannidal 1963.  34 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg. Kunsten å leve.”

February 14th, 2020

Sommerskulen Sannidal 1963.  25 min. 

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde.”

February 13th, 2020

Ef.5.14. Sommerskulen Sannidal 1963.  26 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” De åndelige gåvene.”

January 16th, 2020

1.Kor.12.1-13. 1985.  73 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Åndelig vokster.”

January 16th, 2020

2.Pet.3.10-18.  1985

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Herre, lær oss å be.”

January 15th, 2020

Luk.11.1-13. Sommerskolen Randaberg 1979.  59 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Gå inn gjennom døren.”

January 15th, 2020

Mark.10.17-30. Sommerskolen i Sannidal 1963. 38 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Når blir eg en kristen.”

January 15th, 2020

Fil.3.3-10. Sommerskolen i Sannidal 1963. 54 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Når er eg en kristen.”

January 14th, 2020

Ap.gj.11.20-26. Sommerskolen i Sannidal 1963.  44 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Nå lever eg som en kristen.”

January 13th, 2020

Gal.2.19-21. Sannidal 1963.  54 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »