Olav Gjone.” Har du kommet i et personlig kjennskap til Jesus ?.”

January 23rd, 2018

1.Sam.3.  Ebeneser Ganddal. 1989.  38 min.  BTKA 485

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav Gjone.” De fem kloke og fem dårlige jomfruer.”

January 23rd, 2018

Matt.25.1-13. Ebeneser Ganddal 1989. 40 min. BTKA 484

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav Gjone.” Grunnvollen Jesus Kristus.”

January 11th, 2018

1.Kor.3.10-11.  Bryne.  40 min.  BTKA 483

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav Gjone.” Et liv i seier. Han skal vokse, jeg skal avta.”

January 11th, 2018

Rom.8.1-4. Landsungdomstevne. 51 min.  BTKA 482

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav Gjone.” Et liv i kamp.”

January 11th, 2018

Rom.7.14-25.  40 min.  BTKA 481

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav Gjone.” I nærkamp med satan.”

January 11th, 2018

Ef.6.10-13. Ebeneser Ganddal 1989. 40 min.  BTKA 480

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav Gjone.” I Kristus en ny skapning. ”

January 11th, 2018

2.Kor.5.17.  Ebeneser Ganddal 1989. 40 min.  BTKA 479

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav Gjone.” Guds løfter- er de for meg? “

January 11th, 2018

8 min.  BTKA 478

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hva vil det si å være døpt meg den Hellige Ånd? ”

January 11th, 2018

10 min.  BTKA 1752

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hva er synd mot den Hellige Ånd? ”

January 11th, 2018

Matt.12.31  12 min.  BTKA 1751

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

- Older Posts »