Øivind Andersen.” Fra Sion skal redningsmannen komme, og hele Israel skal bli frelst.”

November 14th, 2019

Rom.11.26-36. Fjellhaug 1978. 37 min. BTKA 1815

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Ved Israels fall er frelsen kommet til hedningene.”

November 14th, 2019

Rom.11.15-25. Fjellhaug 1978. 33 min. BTKA 1814

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Har Gud forkastet sitt folk? Langt derifra.”

November 14th, 2019

Rom.11. Fjellhaug 1978. 34 min.  BTKA 1813

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Israel var ulydige og gjenstridige mot evangeliet.”

November 14th, 2019

Rom.10.17.- t.o.m.kap.11. Fjellhaug 1978. 31 min. BTKA 1812

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Frelsen blir ikke gitt ved loven, men bare ved troen.”

November 14th, 2019

Rom.10.5-17. Fjellhaug 1978. 35 min. BTKA 1811

Share | Download(Loading)

Vincent Færavåg.” Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte.”

November 11th, 2019

Salme 139.23. Sømmerskulen på Harand.  32 min. 

Share | Download(Loading)

Vincent Færavåg.” Om å lage seg en etterligning av sann kristendom.”

November 11th, 2019

Matt.23.1-13. Sommerskule Tørvikbygd.  35 min. 

Beklager litt dårlig opptak.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Den hemmelige død.”

November 9th, 2019

Åp.2.1-7. Sommerskulen på Herand. 41 min. 

God tale men litt dårlig opptak.

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Herre, til hvem skulle vi gå til? ”

November 8th, 2019

Joh.6.66-71. Sommerskule Tørvikbygd. 30 min. 

Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Hver den som er født av Gud, gjør ikke synd.”

November 6th, 2019

1.Joh.3.1-10. Sommerskulen i Norheimsund 1965. 32 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »