Ole Brandal.” Samfunn med Jesus.”

April 18th, 2018

1.Kor.1.4-9. Sommerskulen på Lundeneset 1961 39 min. 

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” Kristendom er å eie Kristi rettferdighet.”

April 6th, 2018

1.Kor.1.30. Hillevåg 1965.  11 min.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” Isak og Ismael.”

April 6th, 2018

Gal.4.22-24.  Sommerskolen  40 min.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” Frelse.”

April 6th, 2018

ÅP.7.9-10. - Ap.gj.4.12. Sommerskolen 39 min.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” Liv i nåden.”

April 6th, 2018

1.Kor.1.4-9. Varhaug 1966.  38 min.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” Fariseeren og tolleren.”

April 6th, 2018

Luk.18.10-14.  41 min.  Halsnøy 1968.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” Kongesønnens bryllup.”

April 6th, 2018

Matt.22.8-14.  37 min.  

Sommerskolen på Lundaneset 1961

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” Den trange port.”

March 10th, 2018

Fra sommerskolen. Luk.13.23-28.  31 min.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse.”

March 10th, 2018

Sommerskolel på Lundaneset 1962.  2.Kor.7.10.  14 minn

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Ole Brandal.” Den Hellige Ånd.”

March 10th, 2018

Sommerskolen på Lundaneset 1962. Joh.16.8-11.  41 min.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

- Older Posts »