Thorleif Odden.” To slags barn.”

September 6th, 2016

Gal.4.21.31. 44 min. BTKA 414

Mangler litt på slutten.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Thorleif Odden.” Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud.”

September 6th, 2016

Rom.7.1-17 + Gal.2.19-20. 45 min. BTKA 413

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Torleif Odden. ” Du må fødes på ny “

September 6th, 2016

Radioandakt E. Joh.1.1-13. 15 min. BTKA 412 E

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Torleif Odden. ” Gudsfryktens hemmelighet “

September 6th, 2016

Radioandakt D. 1.Tim.3.16. 13 min. BTKA 412 D

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Torleif Odden. ” Den Hellige ånds gjerning “

September 6th, 2016

Radioandakt C. Ef.1.13-14. 12 min. BTKA 412 C

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Torleif Odden. ” Frelst av nåde “

September 6th, 2016

Radioandakt B. Ef.2.8-9. 15 min. BTKA  412 B

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Torleif Odden. ” Syndens fortapelse “

September 6th, 2016

Radioandakt A. Ef.1.3-7. 13 min.  BTKA 412 A

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Torleif Odden. ” Et møte med Jesus “

September 6th, 2016

Luk.7.36-50. 32 min. BTKA 411

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Torleif Odden. ” Guds omsorg for min sjel “

September 6th, 2016

Luk.15.1-7. 27 min. BTKA 410

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Torleif Odden. ” Elsker du meg? “

September 6th, 2016

Riska 1993. Joh.21.15-19. 48 min. BTKA 409

00:0000:00
Share | Download(Loading)

- Older Posts »