Ole Brandal.” Fariseeren og tolleren.”

April 6th, 2018

Luk.18.10-14.  41 min.  Halsnøy 1968.

 
Share | Download(Loading)