Ole Brandal.” Jesu gjenkomst, er du rede? ”

May 11th, 2018

Sannidal 1967. Matt.24.1-4 og Matt.25.1-13. 40 min. 

 
Share | Download(Loading)