Ole Brandal.” Maria har valgt den gode del.”

June 22nd, 2018

Halsnøy 1968.  Luk.10.38-42. 25 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Gjenfødelsen.”

June 7th, 2018

Halsnøy 1968.  1.Pet.3-5+23.  45 min.  

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Jesus vårt alt.”

May 18th, 2018

Hillevåg 1965. 1.Joh.5.11-12.  30 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Forskjellen på å eie kunnskap og kjennskap til Jesus.”

May 15th, 2018

Teltmøte i Hillevåg 1965. Joh.17.3.  18 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Trøst,trøst mitt folk! sier deres Gud.”

May 11th, 2018

Sannidal 1967. Jes.40.1-2.  26 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Jesu gjenkomst, er du rede? ”

May 11th, 2018

Sannidal 1967. Matt.24.1-4 og Matt.25.1-13. 40 min. 

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Kristi liv på denne jord er min rettferdighet.”

May 5th, 2018

Sommerskulen i Norheimsund 1975. 

1.Kor.1.9.  35 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Daglønn eller Nådelønn.? ”

May 4th, 2018

Sommerskulen i Norheimsund 1975

Matt.20.1-16.  33 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Daglig fornyelse.”

May 3rd, 2018

Sommerskulen i Norheimsund 1965

Rom.12.1-2. - 2.Kor.4.16-18.- Ef.4.22-24.  38 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

Ole Brandal.” Hvis ikke deres rettferdighet overgår fariseernes kommer dere aldri inn i himlenes rike.”

May 3rd, 2018

Sommerskulen i Norheimsund 1965.

Matt.5.20-26.  33 min.

00:0000:00
Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »