Øivind Andersen.” Den som er av sannheten.”

November 27th, 2017

1.Joh.3.20-24.  11 min.  BTKA 1748

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Bekjennelse.”

November 27th, 2017

1.Joh.1.8-9.  10 min.  BTKA 1747

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hva øyet ikke så og øre ikke hørte.”

November 27th, 2017

1.Kor.2.9-10.  11 min.  BTKA 1746

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Bare en kom tilbake igjen.” ( De 10 spedalske)

November 27th, 2017

Luk.17.15-19.  10 min.  BTKA 1745

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Søk det som er der oppe.”

November 27th, 2017

Kol.3.1-5. 10 min.  BTKA 1744

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Gud gjør ikke forskjell på folk.”

November 22nd, 2017

Rom.2.1-8.  13 min.  BTKA 1743 F

Kristen i hverdagen.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Mange er kalt, men få er utvalgt.”

November 22nd, 2017

Matt.22.1-14.  19 min.  BTKA 1743 E

Kristen i hverdagen.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hvordan få seier i fristelse? ”

November 22nd, 2017

Matt.4.1-11.  15 min.  BTKA 1743 D

Kristen i hverdagen.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hvordan skal jeg leve som en kristen? “

November 22nd, 2017

Rom.6.1-14.  15 min.  BTKA 1743 C

Kristen i hverdagen.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hvordan blir man en kristen? “

November 22nd, 2017

Joh.1.12 + 1.joh.5.12.  11 min.  BTKA 1743 B

Kristen i hverdagen.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »