Olav Gjone.” Den bortkomne sønn.”

November 9th, 2017

Jæren Luk.15.11-24. 40 min. BTKA 473

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Olav Gjone.” De så opp til ham og strålte av glede.”

November 9th, 2017

Jæren. Salme 34.6. 32 min. BTKA 472

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Den store, hvite flokk.”

October 26th, 2017

Tørvikbygd bedehus. 1.11.1998. 45 min. BTKA 2796

Joh. Åp. 7.9-17

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Jesu gjenkomst og være rede til å møte han.”

October 26th, 2017

Tørvikbygd bedehus. 1.11.1998. 46 min. BTKA 2795

Matt. 24.37-51

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Kjærlighet til Sannheten.”

October 26th, 2017

Tørvikbygd bedehus. 30.10.1998. 52 min. BTKA 2794

Fil.2.1-11.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Mennesket går fortapt fordi det ikke vil inn i lyset med sitt liv.”

October 26th, 2017

Tørvikbygd bedehus. 31.10.1998. 37 min. BTKA 2793

Joh.3.18-21 + Joh.12.35-36.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet.”

October 26th, 2017

Tørvikbygd bedehus. 29.10.1998. 44 min. BTKA 2792

Salme 73

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.”

October 26th, 2017

Tørvikbygd bedehus. 28.10.1998. 51 min. BTKA 2791

Matt.5.1-12.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Den som er født av Gud har fått et himmelsk sinn.”

October 26th, 2017

Tørvikbygd bedehus. 27.10.1998. 50 min. BTKA 2790

Matt.5.1-12

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Har Guds ord fått virket frukt i livet? “

October 26th, 2017

Tørvikbygd bedehus. 25.10.1998. 36 min. BTKA 2789

Esekiel 33.30.33 +Hebr. 6.7-9.

00:0000:00
Share | Comments | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »