Øivind Andersen.” Vær ikke bekymret og ingen kan tjene to herrer.”

July 10th, 2020

Matt.6.24-32. Høstmøte Stavanger 1959. 36 min. BTKA 5426

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Døden hersker.” - Alle som ikke er i Kristus, er under syndens og dødens lov.”

July 3rd, 2020

Fjellhaug. 32 min.  BTKA 5426

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Når man har en riktig klar opplevelse, skal en da kunne komme i tvil?

July 3rd, 2020

Fjellhaug. " Sjelesorg" Joh.1.29-34. 52 min.  BTKA 5425

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Kan en kristen komme i tvil ?

July 3rd, 2020

 Fjellhaug. " Sjelesorg." 32 min.  BTKA 5424

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.”

July 2nd, 2020

Matt.16.25.  33 min.  BTKA 5423

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hvordan finne sin nådegave og helbredelse ved bønn.”

June 30th, 2020

Fjellhaug  42 min.  BTKA 5422

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Nådegavene: Tungetale, Profetisk tale m.m.”

June 30th, 2020

Fjellhaug.  39 min.  BTKA 5421

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Taler fra den Lutherske time.”

June 5th, 2020

Nr.1. Fil.4.4-7. Gled dere i Herren.

Nr.2. Rom.12.1-3. Skikk dere ikke lik denne verden.

Nr.3. Kol.3.1-5. Søk det som er der oppe.

Nr.4. Luk.17.15-19. De 10 spedalske.

Hver av talene er på ca. 10 min.     BTKA 5420

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Taler fra den Lutherske time.”

June 4th, 2020

Nr.1. Matt.21.5. Din konge kommer til deg.

Nr.2. Matt.3.8-9. Frukt, omvendelsen verdig.

Nr.3. Matt.5.13-16. Jordens salt- verdens lys.

Nr.4. Salme 121. Herren skal bevare deg.

Hver av talene er på ca.10 min.   BTKA 5419

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Taler fra den Lutherske time.”

June 4th, 2020

Nr.1. Salme 37.4-5. Gleden i Herren.

Nr.2. Salme 91.14-15. I den allmektiges skygge.

Nr.3. Matt.11.2-6. Salig er den.

Nr.4. Joh.5.24-25. Den som har ører, han skal høre.

Hver av talene er på ca. 10 min.    BTKA 5418

Share | Download(Loading)

- Older Posts »