Bibelsk Tro sitt talearkiv

Sven Ryborg

Episodes

Tuesday Feb 14, 2023

1.Kor.1.7-8.  39 min.  Beklager litt dårlig opptak.

Tuesday Feb 14, 2023

1.Kor.15.1-11.  Sandnes 1983.  43 min. 

Tuesday Feb 14, 2023

1.Kor.15.1-11.  Sandnes 1983.  41 min.  

Tuesday Feb 14, 2023

Joh.6.65-71.  Moi 1981?  41 min.  

Thursday Feb 09, 2023

Ap.gj. 1.6.  Moi 1981.  46 min. 

Wednesday Feb 08, 2023

Åp.1.1-8.  Moi 1981.  46 min. 

Wednesday Feb 08, 2023

Fil.3.7-11+20-21.  Moi 1981.  43 min.

Tuesday Feb 07, 2023

Joh.7.37-39+Joh.4.13-14. Moi 1981.  43 min. 

Thursday Feb 02, 2023

Jes.66.1-2.  Moi 1981.  32 min.

Thursday Feb 02, 2023

Ef.3.8-12.  Moi 18.10.1981.  44 min. 

Thursday Feb 02, 2023

Kol.1.12-20+Gal.1.11-16. Moi 17.10.1981.  34 min.

Wednesday Feb 01, 2023

2.Kor.3.18- 4.3-7. Moi 14.10.1981.  35 min. 

Sven Ryborg.” Evangeliet.”

Wednesday Feb 01, 2023

Wednesday Feb 01, 2023

Rom.1.16+1.Kor.1.21-25.  Moi 13.10.1981.  43 min.

Thursday Nov 04, 2021

Ef.3.8-12.+Hebr.12.15-17.  Sandnes 1983.  45 min. 

Thursday Nov 04, 2021

Joh.6.65.  Moi 1983.  43 min. 

Wednesday Nov 03, 2021

2.Kor.4.3-10. Møteserie Sandnes 1983.  42 min.  

Wednesday Nov 03, 2021

Hebr.13.8-15. Møteserie Sandnes 1883.  35 min.  

Sven Ryborg.” Selvbedraget.”

Wednesday Nov 03, 2021

Wednesday Nov 03, 2021

1.Kor.3.16-23. Møteserie Sandnes 1983.  51 min. 
Emne: En kristens vandring med Kristus.

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320