Øyvind Samnøy.” Hva det koster å følge Jesus.”

July 8th, 2019

Luk.14.25-33. Fjelltun 2006. 41 min. BTKA 2842

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Den store gledes og gråtedagen når Jesus kommer igjen.”

July 8th, 2019

Matt.24.29-51. Fjelltun 2006. 36 min. BTKA 2841

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Kvileplassen ved Jesu alter.”

July 6th, 2019

Salme 84. Fjelltun 2006. 36 min.  BTKA 2840

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Abraham ventet på byen med den faste grunnvoll.”

July 6th, 2019

1.Mos.12.1-20. Håland bedehus 3.12.2004. 59 min. BTKA 2839

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Gud er en hellig Gud.”

July 5th, 2019

Rom.1.18-32. Lyngmo juli 2009. 54 min. BTKA 2838

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Å vandre i sporene av Abrahams tro.”

July 3rd, 2019

Rom.4.1-10. 1991.  47 min.  BTKA 4077

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hvordan forkynne til helliggjørelse.”

July 3rd, 2019

Rom.6.4-8. 47 min. BTKA 4076

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva er vekkelse ?”

July 3rd, 2019

1.mai 1989. 38 min. BTKA 4075

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva er sann vekkelse ?”

July 3rd, 2019

Salme 51. Solgry 1996. 35 min. BTKA 4074

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva er kirken? “

July 3rd, 2019

Joh.10.24. Delk Granly 1981. 60 min. BTKA 4073

Share | Download(Loading)

- Older Posts »