Carl Fr. Wisløff.” Jesu ånd.”

September 14th, 2019

Joh.16. Tryggheim 1972. 54 min.  BTKA 4083

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Jesu bibel.”

September 14th, 2019

Luk.4.16-21. Tryggheim 1972. 49 min.  BTKA 4082

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Bibelens Jesus.”

September 14th, 2019

Tryggheim 1972.  51 min.  BTKA 4081

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Den store omvurdering.” ( Den bortkomne sønn )

September 14th, 2019

Luk.15.11-24. 32 min.  BTKA 4080

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Vokt dere for de falske profeter.”

September 13th, 2019

Matt.7.15-23.  Lundaneset  52 min.  BTKA 1807

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut.”

September 13th, 2019

Joh.6.37-40. Kilden. 42 min.  BTKA 1806

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Er alle kristne ånds døpt ? “

September 12th, 2019

Rom.8.1-14 +1.kor.12. 1.Pinsedag 1975. 46 min. BTKA 1805

Mangler litt på slutten.

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Vintreet og grenene. Bli i meg så blir jeg i dere.”

September 11th, 2019

Joh.15.1-11. Formiddagsmøte, 1.Pinsedag 1975. BTKA 1804

Mangler dessverre litt på slutten.

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Blodets renselse og åndens renselse.”

September 5th, 2019

Gal.5.1 og v.13-26. Fjelltun Aug.1982.  48 min. BTKA 1803

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Maria budskaps dag.”

September 4th, 2019

Jes.7.10-14. 28 min.  BTKA 1802

Beklager litt dårlig opptak. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »