Øivind Andersen.” Hvordan få frelses visshet.”

January 23rd, 2020

Rom.8.15-16. Sommerskulen på Nærbø 1974. 44 min.  BTKA 1820

Share | Download(Loading)

Øivind Andersen.” Hva loviskheten består i.”

January 23rd, 2020

Gal.2.11-16.   29 min. BTKA 1819

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Synderinnen i Simons hus.”

January 22nd, 2020

Luk.7.36-50. 46 min. 

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Han utslettet skyldbrevet, det som gikk oss imot.”

January 21st, 2020

Rom.1.14-15. Solgry 2.10.2004. 41 min. BTKA 613

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Vokt deg for rikdommens forførelser.”

January 21st, 2020

5.Mos.8.7-14. Solgry 2.10.2004. 52 min. BTKA 612

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Timen er kommet.”

January 21st, 2020

Joh.12.23-27. Solgry 1.10.2004. 47 min. BTKA 611

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Derfor, pga Jesus og rikdommen i evangeliet og Guds nåde, taper vi ikke motet.”

January 17th, 2020

2.Kor.4.16-18. Tau 30.04.2004.  29 min. 

Share | Download(Loading)

Per Braaten.” Liv i overflod.”

January 17th, 2020

Jes.12.1-3. Tryggheim 2.05.2004. 43 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Kom Lots hustu ihug.”

January 17th, 2020

Luk.17.20-36. 44 min. 1985

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” De åndelige gåvene.”

January 16th, 2020

1.Kor.12.1-13. 1985.  73 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »