Amund Lid.” Fariseisme og kristendom.” (Fariseernes surdeig)

September 22nd, 2020

Luk.12.1-5. Sommerskulen Nesflaten 1973.  45 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Om å leve og ferdes i ånden.”

September 21st, 2020

Rom.6.10-14.+Gal.5.16-18. Sommerskulen Randaberg 1964 50 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Guds ære.”

September 17th, 2020

Åp.4.8-11+5.9-14. Randaberg 1964.  49 min.

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.”

September 16th, 2020

1.Tim.2.4. Brekkekjær Påsken 1965.  27 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg. Renselsen.”

September 15th, 2020

Joh.13.1-15. Brekkekjær Påsken1964.  62 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Tru, om trus heltane.”

September 12th, 2020

Hebr.11.1-10. Brekkekjær påsken 1964.  52 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Israelsfolket kom ikke inn i landet på grunn av vantru.

September 12th, 2020

Hebr. kap.3 og 4. Brekkekjær påsken 1964.  48 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid. Den som lever under loven, forfølger den som lever under nåden.”

September 11th, 2020

Rom.7.1-15. Sommerskulen Halsnøy 1974.  51 min. 

Share | Download(Loading)

Harald Mitsian.” Hvem blir frelst?

September 10th, 2020

Sommerskule 1960.  37 min.  

Share | Download(Loading)

Harald Mitsian.” Skal vi bli frelst må synden fjernes og loven oppfylles.”

September 10th, 2020

Rom.3.20.  Sommerskule. 35 min.

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App