Bibelsk Tro sitt talearkiv

Erik Trans

Episodes

Friday Oct 07, 2022

Luk.11.14-28.  50 min. 

Friday Oct 07, 2022

Ap.gj.Kap.10.  19.06.1988.  60 min. 

Friday Sep 23, 2022

Åp.10.8-11.  Tonstadli bibelcamping 1995.  71 min. 

Friday Sep 23, 2022

Åp.9.13.  Tonstadli bibelcamping 1995.  67 min. 

Friday Sep 23, 2022

Åp.8.13. Tonstadli bibelcamping 1995. 67 min. 

Wednesday Sep 21, 2022

Luk.23.32-46.  20.11.1987.  58 min.  BTKA 599
Sang av Erik Trans

Wednesday Sep 21, 2022

Matt.18.21-35.  Varhaug 1996  56 min.  BTKA 598

Wednesday Sep 21, 2022

Joh.9.1-7.  Varhaug 8.12.1996.  45 min.  BTKA 597 

Tuesday Sep 20, 2022

Luk.18.9-14.  Varhaug 4.12.1996.  56 min.  BTKA 596

Tuesday Sep 20, 2022

Åp.12.9-17.  Varhaug 7.12.1996.  55 min.  BTKA 595

Tuesday Sep 20, 2022

Åp.11.19 - 12.6.  Varhaug 5.12.1996.  60 min.  BTKA 594

Monday Sep 19, 2022

Hebr.3.12-19.  54 min.  BTKA 593

Monday Sep 19, 2022

Luk.16.19-31.  41 min.  BTKA 592

Monday Sep 19, 2022

Jerm.17.9-10.  54 min.  BTKA 591

Wednesday Jan 20, 2021

Matt.22.1-14. Ueland Forsamlingshus 19.11.2009. 60 min. BTKA 590

Thursday Aug 13, 2020

Åp.2.12-17. Sommerskolen Fossnes 2005. 60 min. BTKA 589

Thursday Aug 13, 2020

Dan.12. Sommerskolen Fossnes 2005. 56 min. BTKA 588

Tuesday Mar 19, 2019

Luk.10.23. Tonstadli bibelcamping. 16 min. 12.07.1992  BTKA 587

Thursday Nov 24, 2016

Luk.16.1-9. Avslutningsmøte 25.07.1993. 60 min. BTKA 586
Tonstadli Bibelcamping. Avslutning v / Arthur Kråkenes
 

Thursday Nov 24, 2016

Luk.13.22-30. Kveldsmøte 24.07.1993. 60 min. BTKA 585
Tonstadli Bibelcamping. Avslutning v/ Arthur Kråkenes

Thursday Nov 24, 2016

Ap.gj.10.34-48 +Rom.8.31-37. 60 min. BTKA 584
Tonstadli Bibelcamping 23.07.1993

Thursday Nov 24, 2016

Åp.2.1-7. Bibeltime 21.07.1993. 60 min. BTKA 583
Tonstadli Bibelcamping
 

Thursday Nov 24, 2016

Apgj.16.25-34. Kveldsmøte 20.07.1993. 63 min. BTKA 582
Tonstadli Bibelcamping. Avslutning v/Arthur Kråkenes

Thursday Nov 24, 2016

Rom.8.31-35. Avslutningsmøte 19.07.1992. 57 min. BTKA 581
Tonstadli Bibelcamping. Åpning v / Arthur Kråkenes.

Thursday Nov 24, 2016

Joh.8.2-11. Kveldsmøte.18.07.1992. 75 min. BTKA 580
Tonstadli Bibelcamping. Sang av Glenn og Johan.

Thursday Nov 24, 2016

1.Tess.4.13-18.17.07.1992. 69 min. BTKA 579
Tonstadli Bibelcamping. Bibeltime.

Thursday Nov 24, 2016

Luk.14.1.11. Kveldsmøte. 16.07.1992. 53 min. BTKA 578
Tonstadli Bibelcamping. Åpning v / Arthur Kråkenes.

Thursday Nov 24, 2016

Åp.3.14-22. 15.07.1992. 62 min. BTKA 577
Tonstadli Bibelcamping

Thursday Nov 24, 2016

Audnastrand 1.Tes.4.13-18. 60 min. BTKA 576
Duettsang av Hanna og Rune Hegle

Thursday Nov 24, 2016

Audnastrand Matt. 25,31-46. 68 min. BTKA 575

Thursday Nov 24, 2016

Frøyland 8.02.2009. 51 min. 3.møte. BTKA 574

Thursday Nov 24, 2016

Frøyland 7.02.2009. 51 min. 2.møte. BTKA 573

Thursday Nov 24, 2016

Frøyland 6.02.2009. 55 min. 1.møte. BTKA 572

Thursday Nov 24, 2016

Audnastrand 23.07.2006. Luk.19.41-46. 57 min. BTKA 571

Thursday Nov 24, 2016

Audnastrand 22.07.2006. 50 min. BTKA 570

Thursday Nov 24, 2016

Namsos. Luk.23.26-46. 62 min. BTKA 566

Thursday Nov 24, 2016

Gilja 3.12.1996. Matt.21.1-11. 43 min. BTKA 565

Thursday Nov 24, 2016

Audnastrand 22.07.2006. 61 min. BTKA 569

Thursday Nov 24, 2016

Audnastrand 21.07.2006. Åp.8.2-12. 59 min. BTKA 568

Thursday Nov 24, 2016

Norheimsund 13.09.1995. Mark.10.17-27. 60 min. BTKA 563

Thursday Nov 24, 2016

Norheimsund 14.09.1995. Åp.20.11-15. 67 min. BTKA 564

Thursday Nov 24, 2016

Norheimsund 12.09.1995. 1.Joh.1.5-7.+Luk.12.1-5.71 min. BTKA 562

Erik Trans. " Ved tro "

Thursday Nov 24, 2016

Thursday Nov 24, 2016

Norheimsund 10.09.1995. Hebr.11.31. 55 min. 561

Thursday Nov 24, 2016

Norheimsund 10.09.1995. Joh.7.37-39. 49 min. BTKA 560

Wednesday Nov 23, 2016

Norheimsund 2.09.1995. Luk.18.9-14. 55 min. BTKA 554

Wednesday Nov 23, 2016

Nordheimsund 31.08.1995. Luk.13.22-30. 47 min. BTKA 553

Wednesday Nov 23, 2016

Norheimsund 8.09.1995. Matt.25.1-13. 67 min. BTKA 559

Wednesday Nov 23, 2016

Norheimsund 7.09.1995. Joh.8.2-12. 55 min. BTKA 558

Erik Trans. " Det tredje syn " 2.

Wednesday Nov 23, 2016

Wednesday Nov 23, 2016

Norheimsund 6.09.1995. Åp.8.13+9.12. 76 min. 2.møte. BTKA 557

Erik Trans. " Det tredje syn " 1.

Wednesday Nov 23, 2016

Wednesday Nov 23, 2016

Norheimsund 5.09.1995. Åp.8.2-12. 1.møte. 72 min. BTKA 556

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320