Bibelsk Tro sitt talearkiv

Jon Berg

Episodes

Saturday Sep 30, 2023

Rom.1.16. Varhaug 12.04.1987.  50 min. 
Jonas Eriksen synger til slutt: Hør signalet lyder!

Monday Aug 21, 2023

1.Kor.1.30-31, 2.1-10. Sannidal  66 min. 

Monday Aug 21, 2023

1.Kor.1.17-31.  Sannidal  65 min. 

Tuesday Jul 11, 2023

Hebr.12. Avslutning, Randaberg påsken 1966. 17 min. 

Thursday Apr 27, 2023

Holtane bedehus sommeren 1993.  56 min.

Jon Berg.” Du kan bli frelst.

Thursday Apr 27, 2023

Thursday Apr 27, 2023

Holtane Bedehus sommeren 1993.  44 min.

Thursday Apr 27, 2023

Matt.5.1-20,  Gal.3.1-3. Sommerskolen Randaberg 1969.  65 min. 

Wednesday Apr 26, 2023

Jes. 53. Holtane Bedehus. Sommeren 1993.  28 min. 

Wednesday Apr 26, 2023

Rom.3. Holtane Bedehus. Sommeren 1993. 45 min. 
Mangler kanskje litt i starten og avslutningen.

Tuesday Apr 25, 2023

Gal.4.19-5.1.  Lyngdal, Pinsen 1991. 70 min.  Litt sang etter talen.

Jon Berg.” Jesus alene.”

Friday Apr 21, 2023

Friday Apr 21, 2023

Try bedehus.  4.06.1990.  40 min. 

Jon Berg.” Fristedet.”

Friday Apr 14, 2023

Friday Apr 14, 2023

5.Mos.4.41-42. Lyngdal bedehus. Pinsen 1991. 65 min. 

Thursday Aug 11, 2022

Luk.19.41-44.  Sunnfjord 1980.  47 min.  

Jon Berg.” Jeg tørster.”

Thursday Aug 11, 2022

Thursday Aug 11, 2022

Joh.19.28-30.  Sunnfjord Påsken 1980.  41 min.  

Saturday Aug 06, 2022

Luk.19.1-10.  Sunnfjord Påsken 1980.  43 min.  

Friday Aug 05, 2022

2.Mos.17.1-7.  Sannidal 30.07.1988.  42 min.  
Beklager en del støy i opptaket.

Wednesday Aug 03, 2022

Gal.2.16.  Sannidal 27.07.1988.  35 min.  

Wednesday Aug 03, 2022

Ap.Gj.26.13-18. Sannidal 31.07.1988.  50 min. 

Monday Aug 01, 2022

Mark.10.13-27. Sannidal 28.07.1988.  63 min. 
Beklager litt dårlig lyd mellom 25 og 36 min. i talen.

Jon Berg.” Å høre.”

Saturday Jul 30, 2022

Saturday Jul 30, 2022

Sannidal sommeren 1988.  43 min. 

Monday Jan 24, 2022

Joh.6.68. Sommerskole. 21 min. Mangler litt i staten. 

Tuesday Jan 11, 2022

Joh.9.1-7.  26 min.  

Friday Dec 24, 2021

Jon Berg avslutter et møte. Mangler noe på slutten,  14 min.
Berit Berg avslutter et møte på Varhaug, april 1987.  14 min. 

Tuesday Dec 21, 2021

1.Tim.Kap.2.  Sannidal 53 min.

Monday Dec 20, 2021

Mark. Kap,13. Sannidal.  64 min. 

Monday Dec 20, 2021

Luk.7.36-50.  Sannidal  48 min.  

Saturday Dec 18, 2021

Joh.3.1-18.  Varhaug 15.04.1987.  62 min. 

Thursday Dec 16, 2021

Ap.Gj.17.30-33.  Sannidal 47 min.  

Tuesday Aug 31, 2021

Lyngdal 3.06.1990.  46 min.  Mangler litt på slutten.

Tuesday Aug 31, 2021

Lyngdal 2.06.1990.  42 min.  

Monday Aug 30, 2021

Sannidal 1997.  63 min. 

Saturday Aug 28, 2021

Sannidal.  1997.  64 min.  

Thursday Aug 26, 2021

Matt.11.25-30.  Sannidal.  52 min.  

Thursday Aug 26, 2021

2.Kor.12.10.   36 min.  

Friday Aug 13, 2021

Sannidal 1997.  59 min. 

Thursday Dec 17, 2020

Matt.28.16-20. Holtane  25 min. 

Wednesday Dec 16, 2020

Joh.20.10-18.  54 min.  

Jon Berg." Getsemane."

Wednesday Dec 16, 2020

Wednesday Dec 16, 2020

Matt.26.36-56.  49 min. 

Saturday Dec 12, 2020

Ap.gj. 4.12.  43 min.  

Saturday Dec 05, 2020

Jes. 43.25. Varhaug 1966.  36 min.  

Saturday Dec 05, 2020

Profeten Jonas Kap.1. Varhaug 1966.  53 min.  

Thursday Dec 03, 2020

Joh.27.38-54. Randaberg.  45 min. 

Tuesday Dec 01, 2020

Luk.18.9-14. Sommerskulen Randaberg 1969. 28 min.
Avslutningsmøte

Monday Nov 30, 2020

Joh.15.1-8. Sommerskulen Randaberg 1965.  62 min. 

Saturday Nov 28, 2020

1.Joh.kap.1.+ Joh.1.11-13. Sommerskulen Randaberg 1965.  65 min. 

Jon Berg." Av Nåde."

Friday Nov 13, 2020

Friday Nov 13, 2020

1.Tim.2.1-7. Klepp St. 8.04.1982.  56 min.  

Friday Nov 13, 2020

Gal.2.21. Hellvik bedehus v/ Egersund. 9.04.1982  50 min. 

Wednesday Nov 11, 2020

2.Kor.kap.5og6. Klepp St. 2.påskedag 1982  41 min. 

Monday Nov 09, 2020

Åp.3.7-13. Klepp St. 7.04.1982.  39 min. 

Wednesday Oct 07, 2020

Luk.16.19-31. Sommerskule  42 min.  

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320