Carl Fr. Wisløff.” Å vandre i sporene av Abrahams tro.”

July 3rd, 2019

Rom.4.1-10. 1991.  47 min.  BTKA 4077

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hvordan forkynne til helliggjørelse.”

July 3rd, 2019

Rom.6.4-8. 47 min. BTKA 4076

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva er vekkelse ?”

July 3rd, 2019

1.mai 1989. 38 min. BTKA 4075

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva er sann vekkelse ?”

July 3rd, 2019

Salme 51. Solgry 1996. 35 min. BTKA 4074

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva er kirken? “

July 3rd, 2019

Joh.10.24. Delk Granly 1981. 60 min. BTKA 4073

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hunger og tørst etter rettferdighet.”

July 3rd, 2019

Matt.5.20.  40 min.  BTKA 4072

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hemmeligheter ved Guds rikes komme.”

July 2nd, 2019

Mark.4.26-32. 32 min.  BTKA 4071

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Ta på Guds fulle rustning.”

July 2nd, 2019

Ef.kap.6.  41 min.  BTKA 4070

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Fø mine lam.”

July 2nd, 2019

Joh.21.9-19. Evje 1991. 44 min.  BTKA 4069

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Paulus, ved Gud vilje Jesu Kristi apostel.”

July 2nd, 2019

Ef.1.1-14. Tryggheim 1976. 44 min.  BTKA 4068

Share | Download(Loading)

- Older Posts »