Carl Fr. Wisløff.” Det er stort at vi kan få høre til Guds folk, så mange som tror.”

November 21st, 2019

Ef.2.14-22. Haustmøte Haugesund 1979. 35 min. BTKA 4095

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Det alminnelige prestedømme eller kirkelig demokrati.”

November 21st, 2019

Haustmøte Haugesund 1979. 52 min. BTKA 4094

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Det frie lekmanns arbeids stilling idag.”

November 21st, 2019

Haustmøte Haugesund 1979. 42 min. BTKA 4093

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hvor er brudgommen, Jesus, i forkynnelsen?

November 20th, 2019

Mark.2.18-28. Haustmøte i Haugesund 1979. 41 min. BTKA 4092

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva vil det si å være Luthersk? “

November 20th, 2019

Haustmøte Stavanger 12.11.1967. 54 min. BTKA 4091

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Jesu gjenkomst. Tegn i tiden, Israel m.m. ”

November 20th, 2019

Matt.24.35-44. Haustmøte Stavanger 12.11.1967. 42 min. BTKA 4090

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Om døden, og de som dør i troen sin oppstandelse.”

November 19th, 2019

Joh.11.32-45. Varhaug kirke 1967. 39 min. BTKA 4089

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.”

November 19th, 2019

Matt.11.25-30. Saron Bryne 1967. 40 min. BTKA 4088

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Guds faste grunnvoll står, og har dette segl: Herren kjenner sine.”

November 18th, 2019

2.Tim.2.15-21. 33 min.  BTKA 4087

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff. Bli du i det som du har lært.”

September 28th, 2019

2.Tim.3.14-17. Bibelhelg Nærbø nov.1990. 45 min. BTKA 4086

Share | Download(Loading)

- Older Posts »