Carl Fr. Wisløff. Bli du i det som du har lært.”

September 28th, 2019

2.Tim.3.14-17. Bibelhelg Nærbø nov.1990. 45 min. BTKA 4086

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Refser folket for deres vantro.”

September 16th, 2019

Matt.11.16-24.  33 min.  BTKA 4085

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Grunnvollen er Kristus og hans forsoning.”

September 16th, 2019

1.Kor.3.11. 23 min. BTKA 4084

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Jesu ånd.”

September 14th, 2019

Joh.16. Tryggheim 1972. 54 min.  BTKA 4083

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Jesu bibel.”

September 14th, 2019

Luk.4.16-21. Tryggheim 1972. 49 min.  BTKA 4082

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Bibelens Jesus.”

September 14th, 2019

Tryggheim 1972.  51 min.  BTKA 4081

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Den store omvurdering.” ( Den bortkomne sønn )

September 14th, 2019

Luk.15.11-24. 32 min.  BTKA 4080

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Paulus brev til Filemon.”

August 30th, 2019

Filemonbrevet. 32 min.  BTKA 4079

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Vår tids nød og evangeliets kraft.”

August 22nd, 2019

60 min.  BTKA 4078

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Å vandre i sporene av Abrahams tro.”

July 3rd, 2019

Rom.4.1-10. 1991.  47 min.  BTKA 4077

Share | Download(Loading)

- Older Posts »