Carl Fr. Wisløff.” Jesu ånd.”

September 14th, 2019

Joh.16. Tryggheim 1972. 54 min.  BTKA 4083

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Jesu bibel.”

September 14th, 2019

Luk.4.16-21. Tryggheim 1972. 49 min.  BTKA 4082

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Bibelens Jesus.”

September 14th, 2019

Tryggheim 1972.  51 min.  BTKA 4081

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Den store omvurdering.” ( Den bortkomne sønn )

September 14th, 2019

Luk.15.11-24. 32 min.  BTKA 4080

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Paulus brev til Filemon.”

August 30th, 2019

Filemonbrevet. 32 min.  BTKA 4079

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Vår tids nød og evangeliets kraft.”

August 22nd, 2019

60 min.  BTKA 4078

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Å vandre i sporene av Abrahams tro.”

July 3rd, 2019

Rom.4.1-10. 1991.  47 min.  BTKA 4077

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hvordan forkynne til helliggjørelse.”

July 3rd, 2019

Rom.6.4-8. 47 min. BTKA 4076

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva er vekkelse ?”

July 3rd, 2019

1.mai 1989. 38 min. BTKA 4075

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hva er sann vekkelse ?”

July 3rd, 2019

Salme 51. Solgry 1996. 35 min. BTKA 4074

Share | Download(Loading)

- Older Posts »