Carl Fr.Wisløff.” På ditt ord, Herre. Peters fiskefangst.”

March 7th, 2019

Luk.5.4-5.  46 min.  BTKA 4053

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Salige er de som sørger, hungrer og tørster, for de skal mettes.”

March 6th, 2019

Bergpreken, Matt.5.1-12.  52 min.  BTKA 4052

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Han skal kalles stor.”

March 4th, 2019

Luk.1.  38 min.  BTKA 4051 

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Det usynlige. Hva bygger du din kristenstand på? “

March 4th, 2019

2.Kor.4.4-18. 51 min.  BTKA 4050

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Vi holder vel kursen? “

February 20th, 2019

68 min.  Beklager litt dårlig opptak.( knitring)  BTKA 4049

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Den åndelige situasjonen idag.”

February 19th, 2019

Joh.14.15-17. Bryne.  57 min.  BTKA 4048

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Den Hellige ånds gjerning: Å forklare evangeliets ord for fattige syndere.”

February 19th, 2019

Joh.14.15-21.  52 min.  BTKA 4047

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” De troendes åndelige prestedømme.”

February 19th, 2019

55 min.  BTKA 4046

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

February 18th, 2019

Rom.8.1. Avslutning på et møte.  6 min.  BTKA 4045

Share | Download(Loading)

Carl Fr.Wisløff.” Jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre.”

February 18th, 2019

Joh.6.24-36.  37 min.  BTKA 4044

Share | Download(Loading)

- Older Posts »