Hans Erik Nissen.” Det er blodet som skaper forsoning.”

May 13th, 2020

3.Mos.17.11-14.  43 min.  BTKA 4382

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Den barmhjertige Samaritan.”

May 13th, 2020

Luk.10.30-35.  39 min.  BTKA 4381

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” For Gud er alt mulig.”

May 13th, 2020

Matt.19.26.  36 min.  BTKA 4380

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Løst fra loven.”

May 12th, 2020

Rom.7.1-13. Sommerskulen Tryggheim 1993. 42 min. BTKA 4379

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Sammenvokst med Kristus.”

May 12th, 2020

Rom.6.1-11. Sommerskulen Tryggheim 1993. 46 min. BTKA 4378

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen. ” Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren, hvitere en snø.”

April 8th, 2020

Salme 51.9-10. Eiken og Birkeland sept. 2006. 41 min. BTKA 4377

Taler over Davids salme 51.  11. tale.  

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.”

April 8th, 2020

Salme 51.6. Eiken og Birkeland sept. 2006. 44 min. BTKA 4376

Taler over Davids salme 51.   10.tale.

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Skjul ditt åsyn for mine synder.”

April 7th, 2020

Salme 51.11. Eiken og Birkeland sept.2006. 34 min. BTKA 4375

Taler over Davids salme 51.   9.Tale.

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.”

April 7th, 2020

Salme 51.7. Eiken og Birkeland sept. 2006. 39 min. BTKA 4374

Taler over Davids salme 51.   8.Tale.

Share | Download(Loading)

Hans Erik Nissen.” For at du skal være rettferdig når du taler, ren når du dømmer.”

April 6th, 2020

Salme 51.6,siste del. Eiken og Birkeland sept.2006. 36 min. BTKA 4373

Taler over Davids salme 51.  7.Tale. 

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Play this podcast on Podbean App