Bibelsk Tro sitt talearkiv

Holger Kjølvik

Episodes

Wednesday Sep 28, 2022

Luk.8.4-15. +Matt.13.23 +Luk.8.15.  25 min. 

Wednesday Sep 28, 2022

Matt.13.1-23.+Mark.4.1-20.  25 min. 

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320