Lorents Nord-Varhaug.” Sjelenes verdi, arven fra pietismen inn i vår tid.”

February 18th, 2021

Frøyland 6.02.2011.  53 min.  BTKA 2600

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug.” Gud Herren er sol og skjold. Jakobs kampen.”

October 30th, 2020

Salme 84.12.+ 1.Mos.28.11+32.24-31.  31 min. BTKA 2611

Tonstadli Bibelcamping 2007

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug. ” Guds rike er et ånds rike “

November 24th, 2016

Rom.8.9-16. 47 min. BTKA 2610

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug. ” Å bekjenne sin synd “

November 24th, 2016

Es.40.3.8. + Matt.3.1-10. 44 min. BTKA 2609

Åpning v / Øyvind Samnøy

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug. ” Menneskets kjærlighet og Guds kjærlighet “

November 24th, 2016

1.Joh.brev. kapittel 4. 47 min. BTKA 2608

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug.”Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne”

November 24th, 2016

Norheimsund Es.1.1-20. 43 min. BTKA 2607

Åpning v / Øyvind Samnøy

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug. “Josefs liv- forbilde på Kristus “

November 24th, 2016

1.Mos.Kapittel 37-50. 42 min. BTKA 2606

Share | Download(Loading)

Lorents Nord-Varhaug. ” Du skal elske din neste som deg selv “

November 24th, 2016

Rom.13.8-14. 45 min. BTKA 2605

Share | Download(Loading)

-

Podbean App

Play this podcast on Podbean App