Oddvar Dahl.” Har du funnet Gud der på Golgata gjennom Jesu forsoning.”

September 24th, 2019

2.Sam.6-12. Kretsungdomstevne, Tryggheim 1991. 33 min. BTKA 565

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Dommen over alle folkeslag.”

September 24th, 2019

Matt.25.31-46. Kretsungdomstevne, Tryggheim 1991. 32 min. BTKA 564

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Den Hellige Ånds gjerning.”

September 18th, 2019

Joh.16.8. Bibelcamping Moi 12.07.1985. 22 min. BTKA 563

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Står du under velsignelsen eller forbannelsen ? “

September 16th, 2016

5.Mos.11.26+Rom.6.23. 32 min.  BTKA 550

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl. ” De fem kloke og fem dårlige jomfruer. ”

September 16th, 2016

Salem 20.11.1994. 31 min. BTKA 548

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl. ” Vekkelsemøte i ørkenen ”

September 16th, 2016

Fangekassa i juli på 80 tallet. Matt.3.7-12. 46 min. BTKA 546

Kveldsmøte.

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl. ” Den Samaritanske kvinnen ”

September 16th, 2016

Fangekassa i juli på 80 tallet. Joh.4.9-10. 37 min. BTKA 545

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl. ” Frelses visshet ”

September 16th, 2016

Fangekassa i juli på 80 tallet. 2.Mos.3. 35 min. BTKA 544

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl. ” Hvor synden ble stor ble nåden enda større “

September 16th, 2016

Fangekassa i juli på 80 tallet. Rom.5.20. 32 min. BTKA 543

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl. ” Den rike mann og Lasarus ”

September 15th, 2016

Luk.16.19-31. 29 min. BTKA 542

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App