Olav Gjone.” For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.”

June 29th, 2020

Joh.1.16-17. Salem. 42 min. BTKA 496

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

June 27th, 2020

Joh.8.30-36.  Salem. 47 min.  BTKA 495

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Jeg er den gode Hyrde.”

June 27th, 2020

Joh.10.10-11. Salem.  42 min.  BTKA 494

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Spør etter de gamle stier.”

June 27th, 2020

Jerm.6.16. Salem  53 min.  BTKA 493

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Mesteren er her og kaller på deg.”

March 16th, 2020

Joh.11.18-28. Bibelhelg Solåsen sept.1975. 37 min. BTKA 492

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Gudsfryktens hemmelighet er Jesus.”

September 20th, 2019

Jes.41.10. Misjonærinnvielse Ålesund 25.07.1976. 11 min. BTKA 491

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” 5 korte taler om Jesus, vår stedfortreder.”

September 20th, 2019

5 korte taler på 4 min hver. Totalt 18 min.  BTKA 490

Nr.1. 5.Mos.33.27. Guds arm til frelse er Jesus.

Nr.2. Gal.6.14. På Golgata kors er også du med.

Nr.3. 2.Kor.5.21. Det store plassbytte.

Nr.4. 1.Mos.1.27. Jesus er det nye mennesket som frelser oss fra det gamle menneske

Nr. 5. Rom.4.25. Jesus lever og vi skal leve.

 

 

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Jesus har tatt oppgjøret med Faderen i ditt sted.”

September 20th, 2019

Landsungdomstevne i Kristiansand.  11 min.  BTKA 489

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Fornyelse.”

September 19th, 2019

Rom.12.1-2.  Landsungdomstevne.  35 min.  BTKA 488

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Hva slags kristendom står du for ? “

September 2nd, 2019

2.Kong.2.19-22. 30 min.  BTKA 487

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App