Amund Lid.” Når er eg en kristen.”

January 15th, 2020

Ap.gj. 11.20-26. Sannidal 1963.  44 min. 

 
Share | Download(Loading)