Amund Lid.” Når er eg en kristen.”

January 14th, 2020

Ap.gj.11.20-26. Sommerskolen i Sannidal 1963.  44 min. 

 
Share | Download(Loading)