Amund Lid.” Sendebrevet til menigheten i Pergamum og Tyatira.”

July 18th, 2020

Åp.2.12-29.  53 min.  

 
Share | Download(Loading)