Tuesday Apr 30, 2024

Axel Valen Senstad." Vår tids frafall fra Gud og den kristnes menighets kall og mulighet og vårt ansvar i våre egne hjem."

Tryggheim 1.05.1999. 51 min.  BTKA 14805

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320