Saturday Feb 03, 2024

Gustav Ballestad." Den som vil komme etter meg, sier Jesus, den må ta korset opp og følge meg etter."

Matt.16.24-25.  33 min. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320