Thursday Feb 01, 2024

Gustav Ballestad." Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav han for oss alle."

Rom.8.31-39.  43 min.  Mangler dessverre litt på slutten. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320