Jan Bygstad.” Abraham, Isak og Jakobs Gud.”

December 19th, 2016

1.mos.28.10-17. Herren åpenbarer seg for Jakob i Betel.

1.mos.32.24-32. Jakobs kamp med Gud.

52 min. 2001.   BTKA 1385

 
Share | Download(Loading)

Play this podcast on Podbean App