Wednesday Apr 26, 2023

Jon Berg.” Det er ikke en rettferdig, ikke en eneste.”

Rom.3. Holtane Bedehus. Sommeren 1993. 45 min. 

Mangler kanskje litt i starten og avslutningen.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320