Wednesday Sep 07, 2016

Kristoffer Fjelde. " Guds rettferdighet - en evig rettferdighet "

Skjæveland Misjonshus. 6.10.2001. Rom.1.14-17. 23 min. BTKA 880

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320