Wednesday Nov 01, 2023

Leonard Gudmundsen.” Vi sukker og lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning.”

Rom.8.20-23. Korte andakter m/emne: Målet er Himmelen. 12 min.

BTKA 15191

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320