Friday Mar 17, 2023

Mikkel Vigilius.” Menigheten i Efesus. - Den første kjærlighet.”

Åp.2.1-7.  Hurdal 24.07.1991.  55 min.  BTKA 2210

Emne for bibeltimene: Hva ånden sier til menighetene.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320