Pastor Per Braaten.” Guds målesnor.”

May 27th, 2019

Sak.2.5-17. Møteuke på Saron Bryne Okt.2011. 58 min. 3.Bibeltime.

Tema: Evangeliske og profetiske sannheter utifra profeten Sakarias.

 
Share | Download(Loading)