Per Braaten.” Den rike mann og Lasarus.”

November 29th, 2019

Luk.16.19-21. Bore Bedehus. 27.10.2012.  41 min. 1.møte

Emne: Livet her- en forberedelse for evigheten.

Arr: Vardevakt for Bibelen

 
Share | Download(Loading)