Thursday Feb 29, 2024

Reidar Linkjendal." Fariseeren og tolleren og om bønn."

Luk.18.10-14. Sommerskolen Lekmannsmisjonen  Solborg 1998 36 min.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2016 . All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320