Gudmund Hjorthaug.” Ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud.”

December 2nd, 2021

Rom.3.19-24+28.   34 min.  

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Å regne med Jesus, - Jesus metter 5000 i ørkenen.”

December 2nd, 2021

Joh.6.1-13+27.  Sannidal.  26 min.

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Vakt, omvendt, gjenfødt.”

December 1st, 2021

Matt.3.1-12+Joh.1.29-47.  Nesflaten 1973.  60 min. 

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Han utslettet skyldbrevet.”

November 25th, 2021

Kol.2.13-15. Nesflaten 1973.  32 min.  

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Kongesønnens bryllup - kledningen er ferdig.”

September 23rd, 2021

Matt.22.1-14. Nesflaten 1973.  47 min.  

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Kristus, vår visdom.”

September 3rd, 2021

1.Kor.1.17-27.  Brekkekjær 1964.  51 min. 

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Kristus, vår helliggjørelse.”

September 2nd, 2021

Hebr.12.11-15 + Titus 2.11-15. Brekkekjær 1964. 60 min.

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Kristus, vår rettferdighet.”

September 2nd, 2021

Rom.3.21-24 + Gal.3.10-13.  Brekkekjær 1964.  57 min. 

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Vandre i lyset.”

September 1st, 2021

Joh.12.35-37.  Norheimsund 1965.  33 min.  

Share | Download(Loading)

Gudmund Hjorthaug.” Kristus, vår forløsning.”

September 1st, 2021

Luk.21.28-30. +Rom.8.17-25. +1.Pet.1.1-11.   

Brekkekjær 1964.  60 min.  

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App