Jan Bygstad.” Gud prøver Abraham ved at han befaler han å ofre Isak.

October 28th, 2021

1.Mos.22.  49 min.  BTKA 1442

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Abrahams vandring i tro.”

October 28th, 2021

1.Mos.Kap.11 og 12.  59 min.  BTKA 1441

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Profeten Elisa og de mange undergjerningene.”

October 28th, 2021

2.Kong.Kap.6 og 7. Landås kirke 23.10.1996. 59 min. BTKA 1440

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Profeten Elisa er en Guds frelse for folket.”

October 27th, 2021

2.Kong. Kap.2 og 3. Landås kirke, 25.09.1996. 63min. BTKA 1439

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Han la i min munn en ny sang.”

October 25th, 2021

Salme 40. Bibelhelg Landås 16.11.1996. 52 min. BTKA 1438

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Jeg biet på Herren.”

October 25th, 2021

Salme 40. Bibelhelg Landås 15.11.1996. 45 min. BTKA 1437

Tema: Han la i min munn en ny sang.

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” I håpet er dere frelst.”

October 23rd, 2021

Rom.8.24. Bibelhelg Landås 24.10.1992.  39 min.  BTKA 1436

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Født på ny. Nikodemus, kobberslangen.”

October 23rd, 2021

Joh.3.1-21. Bibelhelg Landås 24.10.1992. 43 min. BTKA 1434

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Åndens gjerning som vår helliggjører.”

October 18th, 2021

Hebr.2.11.  Ognatun 2003.  IMF/DELK.  49 min.  BTKA 1433

Emne: Jeg vet på hvem jeg tror - Trosbekjennelsen.

Bibeltime nr.6 av 6.     3. Trosartikkel.

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Ulike sider ved Den Hellige Ånds gjerning.”

October 18th, 2021

Joh.7.  Ognatun 2003.  IMF/DELK.  49 min.  BTKA 1432

Emne: Jeg vet på hvem jeg tror - Trosbekjennelsen.

Bibeltime nr.5 av 6.    3.Trosartikkel.

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App