Jan Bygstad.” Forsoningens tjeneste. Moses som mellom-mann.”

December 19th, 2016

2. og 3.mosebok.  22.05.1991.  78 min.  BTKA 1383

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Lovgivningen på Sinai.”

December 19th, 2016

2.Mos.kap.19-20.  24.09.1991.  75 min.  BTKA 1382

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Siste nådens tid for Nordriket.”

December 19th, 2016

2.Kong. kap. 13-14.  57 min.  BTKA 1381

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Sydriket og Atalja.”

December 19th, 2016

2.Kong. kap. 11-13.  62 min.  BTKA 1380

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Dommen over Kong Akabs hus.”

December 19th, 2016

2.Kong.kap.8 og 9.  66 min.  BTKA 1379

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Josafats liv og virke.”

December 19th, 2016

2.Krøn.kap.17-20.  65 min.  BTKA 1378

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Om Samuel og Saul.”

December 19th, 2016

1.Sam.bok. Hurdal 11.07.1990.  63 min.  BTKA 1377

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Jesus som bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer.”

December 19th, 2016

Hebr. kap.9.  18.02.1998.  63 min.  BTKA 1376

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Kristus er vår yppersteprest i himmelen.”

December 19th, 2016

Hebr. kap.8.  28.01.1998.  57 min.  BTKA  1375

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Forskjellen mellom den gamle og den nye pakt.”

December 19th, 2016

Hebr. kap.7.  14.01.1998.  61 min.  BTKA 1374

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Play this podcast on Podbean App