Reidar Linkjendal.” Mitt rike er ikke av denne verden.”

September 27th, 2022

Joh.18.33-40. Sommerskolen Lekmannsmisjonen.  45 min. 

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Den som aldri gråter over sine synder, jubler heller aldri over syndenes forlatelse.”

September 23rd, 2022

Jes.45.1-7. Sommerskolen Lekmannsmisjonen.  32 min.  

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Nattverden.”

February 23rd, 2022

Matt.26.26-29. Solborg 1990.  43 min.

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Vær ikke bekymret for morgendagen.”

November 20th, 2021

Matt.6.24-34. Sommerskolen Trondheim 1968 57 min.  

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer!”

November 19th, 2021

Matt.5.20-26+Åp.7.9-17. Sommerskolen Trondheim 1968. 49 min. 

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Er du født på ny ?”

November 18th, 2021

Joh.1.11-13. Norheimsund 1975.  44 min.  

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Den trange port og den smale vei.”

November 17th, 2021

Matt.7.11-14. Sommerskolen Randaberg 1969.  45 min.  

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Å leve under åndens tukt er den største nåde fra Gud.”

November 12th, 2021

Hebr.12.3-11. Sommerskolen Randaberg 1969.  60 min.

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Tilstanden i Korintermenigheten og i våre menigheter.”

November 10th, 2021

1.Kor.kap.1.  Sommerskolen Randaberg 1969.  48 min. 

Share | Download(Loading)

Reidar Linkjendal.” Samfunn med Jesus.”

November 6th, 2021

Joh.6.47-63. Sommerskole Trondheim 1968.  56 min.  

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App