Torleif Odden.” Den bortkomne sauen, om Guds omsorg for min sjel.”

February 4th, 2019

Lik.15.1-7. Salem 27.06.1993. 27 min.  BTKA 422

Share | Download(Loading)

Torleif Odden.” Synderinnen i Simons hus. Et møte med Jesus.”

February 4th, 2019

Luk.7.36-50. Salem 27.02.1994. 32 min.  BTKA 421

Share | Download(Loading)

Torleif Odden.” Egen rettferdigheten den kan spille oss et puss.”

October 31st, 2018

Gal.4.4-5.  15.04.1993.  36 min.  BTKA 420

Share | Download(Loading)

Torleif Odden.” Skal Guds lov forkynnes idag ?”

October 30th, 2018

Rom.7.1-13. 45 min.  BTKA 419

Share | Download(Loading)

Torleif Odden.” Vakt under loven, frigjort i Kristus.”

October 29th, 2018

Gal.3.10-14.  35 min.  13.04.1993  BTKA 418

Share | Download(Loading)

Torleif Odden.! Fariseeren og tolleren i Templet.”

October 26th, 2018

Luk.18.9-14. 17.04.1993.  44 min.  BTKA 417

Share | Download(Loading)

Torleif Odden.” Jesus, gjort til synd.”

October 25th, 2018

2.Kor.5.14-21. Torsheim bedehus 24.04.1992. 43 min.BTKA 416

Share | Download(Loading)

Torleif Odden.” Han tok din plass den gang dødsdommen falt.”

October 25th, 2018

Luk.23.39-43. Trøndelag. 33 min. BTKA 515

Share | Download(Loading)

Thorleif Odden.” To slags barn.”

September 6th, 2016

Gal.4.21.31. 44 min. BTKA 414

Mangler litt på slutten.

Share | Download(Loading)

Thorleif Odden.” Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud.”

September 6th, 2016

Rom.7.1-17 + Gal.2.19-20. 45 min. BTKA 413

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App