Jan Bygstad.” Ta derfor på Guds fulle rustning. 3.time.”

July 29th, 2019

Ef.6.13-24.  67 min.  BTKA 1388

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Ta derfor på Guds fulle rustning.”

July 27th, 2019

Ef.6.10-12.  65 min.  BTKA 1387

Share | Download(Loading)

Jan Bygstad.” Hustavlen. Forholdet mellom barn og foreldre, tjenere og herrer.”

July 26th, 2019

Ef.6.1-9.  63 min.  BTKA 1386

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Hva det koster å følge Jesus.”

July 8th, 2019

Luk.14.25-33. Fjelltun 2006. 41 min. BTKA 2842

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Den store gledes og gråtedagen når Jesus kommer igjen.”

July 8th, 2019

Matt.24.29-51. Fjelltun 2006. 36 min. BTKA 2841

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Kvileplassen ved Jesu alter.”

July 6th, 2019

Salme 84. Fjelltun 2006. 36 min.  BTKA 2840

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Abraham ventet på byen med den faste grunnvoll.”

July 6th, 2019

1.Mos.12.1-20. Håland bedehus 3.12.2004. 59 min. BTKA 2839

Share | Download(Loading)

Øyvind Samnøy.” Gud er en hellig Gud.”

July 5th, 2019

Rom.1.18-32. Lyngmo juli 2009. 54 min. BTKA 2838

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Å vandre i sporene av Abrahams tro.”

July 3rd, 2019

Rom.4.1-10. 1991.  47 min.  BTKA 4077

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff.” Hvordan forkynne til helliggjørelse.”

July 3rd, 2019

Rom.6.4-8. 47 min. BTKA 4076

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »