Oddvar Dahl.” De to sønnene i vingården.”

October 12th, 2020

Matt.21.28-31. Bibelcamp på Moi 14.07.1985. 31 min.

Sang og avslutnings appell v/Oddvar og Torleif Odden.

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Da kom han til seg selv.”

October 12th, 2020

Luk.15.21-24. Bibelcamp på Moi 13.07.1985. 35 min. BTKA 574

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Kampen mellom kjødet og ånden.”

October 9th, 2020

Gal.5.16-18. Bibelcampen Moi. 11.07.1985. 34 min. BTKA 576

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Bygger du ditt hus på Sinaifjellet eller på Golgata ?

October 9th, 2020

Matt.7.21-29. Bibelcamp på Moi 13/7 1989. 43min. BTKA 572

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Peter svarte: Du er messias, den levende Guds sønn.”

October 8th, 2020

Matt.16.13-23. Bibelcamp på Moi 1989. 40 min. BTKA 571

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Å bli funnet i ham.”

October 8th, 2020

Fil.3.7-11. Bibelcamp på Moi 14/7.1989. 42 min. BTKA 570

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Den rike mann og Lasarus.”

October 7th, 2020

Luk.16.19-31. Sommerskule  42 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Kvifor finn du ikke fred.”

October 6th, 2020

Luk.19.41-48. Sommerskule.  60 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Falske profeter - dårlig frukt.”

October 2nd, 2020

Matt.7.15-21. Sommerskule.  51 min.  

Share | Download(Loading)

Jon Berg.” Bunden - skyldig.”

October 1st, 2020

Mark.11.1-11.+ Rom.3.9-20.  Brekkekjær påsken 1965.  42 min. 

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Play this podcast on Podbean App