Pastor Per Braaten.” Guds målesnor.”

May 27th, 2019

Sak.2.5-17. Møteuke på Saron Bryne Okt.2011. 58 min. 3.Bibeltime.

Tema: Evangeliske og profetiske sannheter utifra profeten Sakarias.

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Et glimt av hedningefolkenes tider.”

May 25th, 2019

Sak.2.1-4. Møteuke på Saron Bryne okt.2011. 53 min. 2.bibeltime

Tema: Evangeliske og profetiske sannheter utifra profeten Sakarias.

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten. “Trøst fra Gud i dalens bunn.”

May 25th, 2019

Sak.1.7-17. Møteuke på Saron Bryne okt.2011. 50 min. 1.bibeltime

Tema: Evangeliske og profetiske sannheter utifra profeten Sakarias

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Historiens klimaks.”

May 23rd, 2019

ÅP.19.11-21. Historiens klimaks. 60 min.

Metodistkirken i Sandnes 25.11.2004. Bibeltime nr.7

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Hva er kristenhetens framtid i lyset av det profetiske ord?

May 23rd, 2019

Matt.13.33. Lignelsen om surdeigen. 56 min.

Medodistkirken i Sandnes 11.11.2004 Bibeltime nr.6

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Kan jeg være en kristen uten å ha frelsesvisshet?

May 23rd, 2019

Metodistkirken i Sandnes 28.10.2004. 60 min. Bibeltime nr.5

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Sann og falsk kristendom - er det flertallet som avgjør?

May 23rd, 2019

Matt.13.31-32. Lignelsen om Sennepskornet. 54 min.

Metodistkirken i Sandnes 14.10.2004. Bibeltime nr.4

 

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Sann og falsk kristendom - til forveksling like.”

May 23rd, 2019

Matt.13.24-30. Lignelsen om ugress i hveten.  60 min.

Metodistkirken i Sandnes 30.09.2004. Bibeltime nr. 3

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Lignelsen om såmannen.”

May 23rd, 2019

Matt.13.1-23. Lignelsen om såmannen. 47 min.

Metodistkirken i Sandnes. Høsten 2004. Bibeltime nr.2

Share | Download(Loading)

Pastor Per Braaten.” Generell omtale av lignelsene i matt.13.”

May 23rd, 2019

Metodistkirken i Sandnes høsten 2004. 34 min. Bibeltime nr.1

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »