Gudmund Vinskei.” Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld.”

September 30th, 2019

Jes.43.24-25.  5 min.  BTKA 1077

Share | Download(Loading)

Gudmund Vinskei.” Frelses visshet.”

September 30th, 2019

Hebr.6.11.  5 min. BTKA 1076

Share | Download(Loading)

Carl Fr. Wisløff. Bli du i det som du har lært.”

September 28th, 2019

2.Tim.3.14-17. Bibelhelg Nærbø nov.1990. 45 min. BTKA 4086

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Har du funnet Gud der på Golgata gjennom Jesu forsoning.”

September 24th, 2019

2.Sam.6-12. Kretsungdomstevne, Tryggheim 1991. 33 min. BTKA 565

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Dommen over alle folkeslag.”

September 24th, 2019

Matt.25.31-46. Kretsungdomstevne, Tryggheim 1991. 32 min. BTKA 564

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Gudsfryktens hemmelighet er Jesus.”

September 20th, 2019

Jes.41.10. Misjonærinnvielse Ålesund 25.07.1976. 11 min. BTKA 491

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” 5 korte taler om Jesus, vår stedfortreder.”

September 20th, 2019

5 korte taler på 4 min hver. Totalt 18 min.  BTKA 490

Nr.1. 5.Mos.33.27. Guds arm til frelse er Jesus.

Nr.2. Gal.6.14. På Golgata kors er også du med.

Nr.3. 2.Kor.5.21. Det store plassbytte.

Nr.4. 1.Mos.1.27. Jesus er det nye mennesket som frelser oss fra det gamle menneske

Nr. 5. Rom.4.25. Jesus lever og vi skal leve.

 

 

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Jesus har tatt oppgjøret med Faderen i ditt sted.”

September 20th, 2019

Landsungdomstevne i Kristiansand.  11 min.  BTKA 489

Share | Download(Loading)

Olav Gjone.” Fornyelse.”

September 19th, 2019

Rom.12.1-2.  Landsungdomstevne.  35 min.  BTKA 488

Share | Download(Loading)

Oddvar Dahl.” Den Hellige Ånds gjerning.”

September 18th, 2019

Joh.16.8. Bibelcamping Moi 12.07.1985. 22 min. BTKA 563

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »