Amund Lid.” Gud har lagt byrden vår på Jesus.”

October 1st, 2020

Hebr.12. Avslutter et møte.  21 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Ta mitt åk på dere.”

September 30th, 2020

Matt.11.27-30. Sommerskulen  28 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid. “La Kristi fred råde i hjertene deres.”

September 30th, 2020

Kol.3.15.  Sommerskulen 1960.  32 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.”

September 30th, 2020

Ef.1.1-14.  Sommerskulen.  46 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Religiøsitet og kristendom.”

September 29th, 2020

Luk.12.1. Sommerskulen.  52 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Den gode hyrde. Har du gått inn gjennom døren?

September 26th, 2020

Joh.10.1-15. Avslutning på et møte.  25 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Hva er synd ?

September 26th, 2020

1.Joh.1.6-10. Norheimsund 1965.  47 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Jesus fristes av djevelen. Også vi møter fristelsen på forskjellige måter.”

September 25th, 2020

Matt.4.1-11. Nærbø 1964.  66 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Den hjemmeværende sønnen. Var han frelst?

September 24th, 2020

Luk.15.25-32. Sannidal 1967.  46 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Den bortkomne sønnen. Var død og blei levende.”

September 24th, 2020

Luk.15.17-21. Sannidal 1967. 45 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App