Amund Lid.” Tvilen som alle kristne møter.”

July 13th, 2020

Matt.11.1-6. Påskemøter Bukkekjær 1964  58 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme.”

July 7th, 2020

1.Kor.1.17-31. Sommerskolen NLL. På Jæren Folkehøgskole 1977. 44 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Strid troens gode strid.”

January 31st, 2020

Hebr.12.1-6. Sommer skolen Varaldsøy 1967. 56 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Legge vinn på å ha en uskadd samvittighet overfor mennesker og Gud.”

January 30th, 2020

Hebr.10.19-24. Sommerskolen Varaldsøy 1967. 48 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Heile skapningen tilsammen sukker og er i smerte inntil nå.”

January 29th, 2020

Rom.8.22-32. Sommerskolen Varaldsøy 1967. 52 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Synderinnen i Simons hus.”

January 22nd, 2020

Luk.7.36-50. 46 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Kom Lots hustu ihug.”

January 17th, 2020

Luk.17.20-36. 44 min. 1985

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Åndelig vokster.”

January 16th, 2020

2.Pet.3.10-18. 1985.  44 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Bruden. Lammets hustru.”

January 15th, 2020

Åp.19.1-9. Lundeneset  60 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Herre, lær oss å be.”

January 15th, 2020

Lik.11.1-13. Randaberg 1979  59 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »