Amund Lid.” Fariseisme og kristendom.” (Fariseernes surdeig)

September 22nd, 2020

Luk.12.1-5. Sommerskulen Nesflaten 1973.  45 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Om å leve og ferdes i ånden.”

September 21st, 2020

Rom.6.10-14.+Gal.5.16-18. Sommerskulen Randaberg 1964 50 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Guds ære.”

September 17th, 2020

Åp.4.8-11+5.9-14. Randaberg 1964.  49 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Tru, om trus heltane.”

September 12th, 2020

Hebr.11.1-10. Brekkekjær påsken 1964.  52 min.

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Israelsfolket kom ikke inn i landet på grunn av vantru.

September 12th, 2020

Hebr. kap.3 og 4. Brekkekjær påsken 1964.  48 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid. Den som lever under loven, forfølger den som lever under nåden.”

September 11th, 2020

Rom.7.1-15. Sommerskulen Halsnøy 1974.  51 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.”Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem, er at de må bli frelst.

September 9th, 2020

Rom. Kap.10  Sommerskulen Halsnøy 1974. 44 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Sendebrevet til menigheten i Laodikea.”

August 21st, 2020

Åp.3.14-22. Gudmestad skule Nærbø. Okt.1983. 56 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Sendebrevet til menigheten i Filadelfia.”

August 20th, 2020

Åp.3.7-13. Gudmestad skule Nærbø. Okt.1983.  55 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid. Sendebrevet til menigheten i Sardes.”

August 20th, 2020

ÅP.3.1-6. Gudmestad skule Nærbø. Okt.1983.  52 min. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Play this podcast on Podbean App