Amund Lid. Den som falt blant røvere og den barmhjertige Samaritan.”

December 12th, 2020

Luk.10.23-37. Norheimsund 1980.  45 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Om noen tørster, han komme til meg å drikke.”

December 11th, 2020

Joh.7.37-38. Varhaug 1966.  39 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Om å eiga den ransakende ånd - Ransak meg, Gud.”

December 5th, 2020

Salme 139.23. Varhaug 1966.  39 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Kristi evangelium og et forvent evangelium.”

December 3rd, 2020

Gal.1.3-16.  49 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Den trange dør.”

December 2nd, 2020

Luk.13.23-30.   48 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Guds ord - hvilken betydning det har for oss.”

December 2nd, 2020

Ordspråk 4.18-23.  57 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Synden og dødens lov- og livets Ånds lov.”

December 1st, 2020

Rom.8.1-10.  44 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Nådens frukter.”

December 1st, 2020

Joh.15.1-8 +16.   54 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Gud har lagt byrden vår på Jesus.”

October 1st, 2020

Hebr.12. Avslutter et møte.  21 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Ta mitt åk på dere.”

September 30th, 2020

Matt.11.27-30. Sommerskulen  28 min.  

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Play this podcast on Podbean App