Amund Lid.” Å skille mellom det dyre og det verdilause.”

December 19th, 2020

Jerm.15.16-21. Sommerskolen Trondheim 1968.  52 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Vend om, for himlenes rike er kommet nær. Og om omvendelsens frukter.

December 18th, 2020

Matt.3.1-12. Sommerskolen Trondheim 1968.  46 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Den dyrt kjøpte brud.”

December 17th, 2020

Åp.19.1-10.   32 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid. Den som falt blant røvere og den barmhjertige Samaritan.”

December 12th, 2020

Luk.10.23-37. Norheimsund 1980.  45 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Om noen tørster, han komme til meg å drikke.”

December 11th, 2020

Joh.7.37-38. Varhaug 1966.  39 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Om å eiga den ransakende ånd - Ransak meg, Gud.”

December 5th, 2020

Salme 139.23. Varhaug 1966.  39 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Kristi evangelium og et forvent evangelium.”

December 3rd, 2020

Gal.1.3-16.  49 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Den trange dør.”

December 2nd, 2020

Luk.13.23-30.   48 min.  

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Guds ord - hvilken betydning det har for oss.”

December 2nd, 2020

Ordspråk 4.18-23.  57 min. 

Share | Download(Loading)

Amund Lid.” Synden og dødens lov- og livets Ånds lov.”

December 1st, 2020

Rom.8.1-10.  44 min.  

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App