Einar Kristoffersen.” Herren velsigner det som ingenting er.”

May 8th, 2019

Matt.14.13-33. Randaberg 22.04.1988. 25 min. BTKA 2135

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Marta og Maria- ett er nødvendig.”

May 7th, 2019

Luk.10.38-42. Håland bedehus. 31 min. BTKA 2134

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” De falske profeter.”

May 7th, 2019

Mark.13.21-27.  29 min.  BTKA 2133

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Mellommannen.”

May 4th, 2019

4.Mos.27.15-22. 27 min.  BTKA 2132

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Frelsen er en gave fra Gud ufortjent av nåde.”

April 27th, 2019

Ordspr.4.18-23. Frøyland forsamlingshus. 29.01.2011. 34 min. BTKA 2131

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen. ” Synderinnen i Simons hus.”

February 3rd, 2017

Levanger 1998.  Luk.7.36-50.  42 min.  BTKA 2130

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Kornhøsten er forbi, men vi er ikke frelst.”

February 3rd, 2017

Varhaug 1998.  Jerm.8.18-22.  30 min.  BTKA 2129

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Vokt dere for de falske profeter.”

February 3rd, 2017

1993.  Matt.7.15-29.  41 min.  BTKA 2128

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” I tjeneste for Herren.”

February 3rd, 2017

1993.  1.Sam.bok.  44 min.  BTKA 2127

Share | Download(Loading)

Einar Kristoffersen.” Er vi troløse, så forblir han trofast.”

February 3rd, 2017

Solborg 1993.  2.Tim.2.13.  36 min.  BTKA  2126

Share | Download(Loading)

« Newer Posts - Older Posts »

Play this podcast on Podbean App