Knut Pedersen. ” Korsfestet med Kristus ” Nr. 5

October 8th, 2016

Tale nr. 5 av 5. Gal.2.19-21. 13 min. BTKA 3254

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen. ” Bryllups drakten ” Nr. 4

October 8th, 2016

Tale nr. 4 av 5. Gal.4.4-5. 10 min. BTKA 3253

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen. ” Kongesønnens bryllup ” Nr. 3

October 8th, 2016

Tale nr. 3 av 5. Matt.22.  12 min.  BTKA 3252

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen. ” Kongesønnens bryllup ” Nr. 2

October 8th, 2016

Tale nr.2 av 5. Matt.22. 13 min. BTKA 3251

Share | Download(Loading)

Knut Pedersen. ” Kongesønnens bryllup ” Nr. 1

October 8th, 2016

Tale nr.1 av 5 Matt.22. 15 min. BTKA 3250

Share | Download(Loading)

-

Play this podcast on Podbean App