Kristian Fagerli.” Menigheten i Sardes, - Den som seirer.”

January 27th, 2021

Åp.3.1-6.  1997.  23 min.  BTKA 621

Mangler dessverre litt i begynnelsen. 

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” En ny vandring, et nytt liv.”

January 27th, 2021

Nehemja 5.9. Ungdomstreff Klepp 9.08.1997 42 min.  BTKA 620

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Han utslettet skyldbrevet, det som gikk oss imot.”

January 21st, 2020

Rom.1.14-15. Solgry 2.10.2004. 41 min. BTKA 613

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Vokt deg for rikdommens forførelser.”

January 21st, 2020

5.Mos.8.7-14. Solgry 2.10.2004. 52 min. BTKA 612

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli.” Timen er kommet.”

January 21st, 2020

Joh.12.23-27. Solgry 1.10.2004. 47 min. BTKA 611

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli. ” Den rike bonden- Rikdommens bedrag “

September 10th, 2016

Innerøy ca.2005. Luk12.13-21. 59 min. BTKA 610

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli. ” Guds store tidslinje. Skapelsedagene 6 og 7 “

September 10th, 2016

Innerøy ca.2005. 59 min. BTKA 609

Menighetens bortrykkelse, Antikrist står frem. Israels omvendelse og frelse.

Det Messianske riket

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli. ” Guds store tidslinje. Skapelsedagene 5 og 6 “

September 10th, 2016

Innerøy ca.2005. 59 min. BTKA 608

Romeriket gjenreises. Hedningenes fylde kommer inn. 

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli. ” Guds store tidslinje. Skapelsedagene 3 og 4 “

September 10th, 2016

Innerøy ca.2005. 2.Pet.3. 4 og 8. 29 min BTKA 607

Utvelgelsen av Israel.

Share | Download(Loading)

Kristian Fagerli. ” Guds store tidslinje. To første skapelsedager “

September 10th, 2016

Innerøy ca. 2005. 2.Pet.3-8. + 1.Mos. 38 min. BTKA 606

Fra Adam til Abraham. 

Share | Download(Loading)

- Older Posts »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App